غلامرضا سلیمانی: بیش از حق بیمه دریافتی در اربعین خسارت دادیم

غلامرضا سلیمانی: بیش از حق بیمه دریافتی خسارت دادیم غلامرضا سلیمانی با تشکر از تلاش های انجام شده در عرصه های گوناگون خدمات رسانی صنعت بیمه به زائران حسینی، [...]