بیش از سه میلیون کارگر فاقد پوشش بیمه هستند

به گزارش بیمه باران ، هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وجود آمار کارگران فاقد بیمه در کشور گفت: اگر چه مرکز آمار ایران وظیفه آمارگیری از شاغلین [...]