حنان حاجی محمودی : حدود 10% افراد در کل ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ ای نیستند

بیمه باران : حنان حاجی محمودی در همایش بیمه سلامت در استان گلستان اعلام کرد: براساس آمارها حدود 10% افراد در کل ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ ای نیستند [...]