چند درصد از افراد جامعه بیمه ندارند؟

مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت: ۱۰ درصد مردم کشور تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارند بیمه باران : طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت در نشست خبری اظهارکرد: در [...]