بیمه عمر زمانی چیست؟/ شرایط بهره بردن از این بیمه به چه شکلی است؟

بیمه عمر زمانی به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌ شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه، بیمه عمر زمانی بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌ شده [...]