شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه اعلام شد

شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه اعلام شد قائم مقام مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه توضیح داد. به گزارش بیمه باران ؛ محمد حسن [...]