بیمه درمان تکمیلی

1398/5/6 11:42:22

بیمه درمان تکمیلی یکی از انواع بیمه اشخاص است که پوشش‌های زیادی برای انواع بیماری‌ها دارد و می‌تواند در مواقع بسیاری که بیماری‌هایی به سراغمان می‌آید و در کل به خدمات پزشکی نیاز داریم از این بیمه استفاده کنیم. عنوان بیمه درمان محدودیت سنی دارد فرانشیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد [...]