شما در حال خرید بیمه نامه درمان حیوانات خانگی هستید
از شما خواهشمندیم به منظور تکمیل فرایند صدور بیمه نامه اطلاعات زیر را کامل نمایید.
مشخصات پایه حیوان خانگی
جنسیت حیوان
نر
ماده
نام حیوان
نژاد حیوان
رنگ حیوان
حیوان عقیم است؟
بله
خیر
سایر مشخصات حیوان
شماره شناسنامه
شماره میکروچیپ
سابقه بیماری یا مصدومیت
ندارد
دارد