طرح تامین وکلا

عنوان پوشش طرح طلایی طرح نقره‌ای طرح برنزی
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه‌های بستری، جراحی (عمومی و تخصصی)، انواع سنگ شکن، شیمی درمانی، رادیو تراپی، گامانایف و آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و DAYCARE برای هر نفر تا مبلغ بدون سقف 250,000,000 150,000,000
افزایش حداکثر سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف ، پیوند ریه ، پیوند کبد، پیوند کلیه ، پیوند مغز استخوان و قلب برای هر نفر تا مبلغ بدون سقف 500,000,000 300,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا مبلغ
بدون سقف 50,000,000 30,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های درمان نازایی و ناباروری برای هر نفر تا مبلغ
100,000,000 50,000,000 ----
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع اول شامل: سونوگرافی (باستثناء غربالگری)، ماموگرافی، انواع سی تی اسکن، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی MRI، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو و دانسیتومتری، پنتاکم، پاکی متری برای هر نفر تا مبلغ
30,000,000 10,000,000 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیو گرافی چشم برای هر نفر تا مبلغ
20,000,000 10,000,000 8,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند: ختنه، شکستگیها، گچ گیری، کرایوتراپی، اکسیژیون، بخیه، لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوبسی برای هر نفر تا مبلغ
30,000,000 10,000,000 8,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی (به استثناء چکاپ پزشکی)، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 10,000,000 8,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه های ویزیت دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور و صرفاّ مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری برای هر نفر تا مبلغ
8,000,000 6,000,000 3,000,000
رفع عیوب انکساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تایید پزشک بیمه گر
30,000,000 30,000,000 10,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه عینک برای هر نفر تا مبلغ
5,000,000 ---- 1,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه سمعک برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 ---- 1,000,000
حداکثر سقف تعهدات سالیانه تهیه اروتز برای هر نفر تا مبلغ
10,000,000 ---- ----
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه دندانپزشکی (به جز ایمپلنت، ارتودنسی، دندان مصنوعی، جراحی لثه) برای هر نفر تا مبلغ
7,000,000 ---- ----
هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری
2,000,000 1,000,000 1,000,000
هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس بین شهری 3,000,000 2,000,000 2,000,000
هزینه تهیه اعضای طبیعی پیوندی برای هر نفر تا مبلغ
350,000,000 250,000,000 150,000,000
هزینه ثبت نام 30,000,000 20,000,000 10,000,000
نرخ‌ها به ریال می‌باشد
عنوان پوشش طرح طلایی طرح نقره‌ای طرح برنزی
بیمارستانی بدون سقف 250,000,000 150,000,000
جراحی‌های تخصصی بدون سقف 500,000,000 300,000,000
زایمان بدون سقف 50,000,000 30,000,000
نازایی و ناباروری 100,000,000 50,000,000 ----
پاراکلینیکی گروه اول 30,000,000 10,000,000 10,000,000
پاراکلینیکی گروه دوم 20,000,000 10,000,000 8,000,000
جراحی های مجاز گروه سوم 30,000,000 10,000,000 8,000,000
خدمات آزمایشگاهی 10,000,000 10,000,000 8,000,000
ویزیت و دارو 8,000,000 6,000,000 3,000,000
رفع عیوب انکساری دو چشم 30,000,000 30,000,000 10,000,000
عینک 5,000,000 ---- 1,000,000
سمعک 10,000,000 ---- 1,000,000
اروتز 10,000,000 ---- ----
دندانپزشکی 7,000,000 ---- ----
آمبولانس داخل شهری 2,000,000 1,000,000 1,000,000
آمبولانس بین شهری 3,000,000 2,000,000 2,000,000
پیوند اعضا 350,000,000 250,000,000 150,000,000
هزینه ثبت نام 30,000,000 20,000,000 10,000,000
نرخ‌ها به ریال می‌باشد