معرفی بیمه باران

بیمه باران، مقایسه، خرید و مدیریت آنلاین بیمه

کارگزاری رسمی بیمه کد644 فرزانه سعیدی ؛ با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران به منظور ارائه خدمات بیمه ای در مرداد ماه سال ١٣٩1 تاسیس گردیده و به عنوان مشاور و وکیل مدافع بیمه گذاران نزد کلیه شرکت های بیمه و در تمامی رشته های بیمه های بازرگانی با رویکردی حرفه ای با تکیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه فعالیت می نماید.

هدف از تاسیس این شرکت تامین و حفظ حقوق بیمه گذاران به هنگام خرید بیمه نامه، برای آنکه آنان بتوانند بهترین و کاملترین بیمه نامه را متناسب با ریسک و مناسب ترین قیمت تهیه نمایند تا در هنگام وقوع خسارت به نحو کامل و کافی راهنمایی و همراهی شوند.
این شرکت با بهره مندی از کارشناسان مجرب و کارآزموده و با  ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز صنایع مختلف توانسته به عنوان یک کارگزار بیمه توانمند در داخل ایران ؛ خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود عرضه نماید.
کارشناسان این کارگزاری با اعتقاد بر اصل مشتری مداری و با ارزیابی شرایط بیمه گذاران و ارائه خدمات مشاوره قبل از خرید بیمه نامه خطراتی که اموال آنها را تهدید می نماید را شناسایی و با بررسی طرحهای بیمه ای کلیه شرکتها و انتخاب بهترین طرح از لحاظ کیفیت (شرایط بیمه نامه ) و قیمت، بیمه نامه را از یکی از شرکتهای بیمه مورد تایید بیمه گذار خریداری می نماید.

خدمات قابل ارائه این کارگزاری به بیمه گذاران طرف قرارداد به عنوان مشاور امور بیمه ای:

  • طراحی و پیاده سازی مدیریت یکپارچه بیمه در سازمانها و نهادها
  • بررسی وضعیت موجود بیمه ای
  • شناسایی نیازها و ریسک های موجود
  • ارائه مدل پیشنهادی وضعیت بهبود شرایط بیمه ای و پوشش های آن
  • تعیین و طراحی بیمه نامه های مطلوب با توجه به ریسک های موجود و امکان پذیری ایجاد پوشش های بیمه ای از بین شرکت های بیمه
  • طراحی و تنظیم اسناد مناقصه یا استعلام از شرکت های بیمه
  • نظارت بر اجرای مناقصه و یا استعلام و بررسی کارشناسی مستندات ارائه نرخ و شرایط شرکت های بیمه و مقایسه های فنی
  • نظارت بر صدور بیمه نامه ها، با هدف دریافت بیمه نامه فنی و مناسب با درخواست
  • نظارت و پی گیری حرفه ای امور اجرایی در طول مدت بیمه نامه ها