بیمه باران : در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 0.2 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با 2.98 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دی بود که 0.57 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه پارسیان با 3.6 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش 4.55 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با 0.6 درصد بوده است.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش و 14 شرکت سبزپوش بودند.