بیمه باران، بهاره تاجرباشی، مدت زمان بیمه ورزشی از تاریخ دریافت کارت، یک سال است و در سال ۹۸ به ازای هر ورزشکارمبلغ ۲۰۰۰۰ تومان برای حق بیمه ورزشی دریافت می‌شود.

کارت بیمه ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و شامل همه ورزشکاران آماتور، ملی پوشان، قهرمانان ورزشی، پیش کسوت ها و کوهنوردان می شود. تمام مدیران باشگاه های ورزشی، سرپرست های برنامه های کوهنوردی و طبیعت گردی، مربیان و کادر ورزشگاه یا باشگاه نیز باید کارت بیمه ورزشی داشته باشند.