شرکت sos به عنوان شرکت کمک‌رسان، خدمات بیمه‌ای متنوعی در زمینه بیمه درمان ارائه می‌کند. بیمه تکمیلی sos به شکل انفرادی و گروهی به بیمه‌گذاران عرضه می‌شود. همچنین خدمات درمانی در شرکت پاسارگاد به شکل انفرادی و در بیمه آسماری به شکل گروهی با همکاری sos ارائه می‌شود. خدمات درمان، خدمات پزشک در منزل و کمک‌رسانی حقوقی از دیگر مزایای بیمه sos است.

در ادامه به تعرفه بیمه تکمیلی sos، خدمات مشترک با شرکت‌های همکار و شرایط استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.

بیمه تکمیلی انفرادی sos
بیمه تکمیلی sos عموما اعضای خانواده را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد ولی اگر مجرد هستید و تمایل دارید به شکل انفرادی از بیمه sos استفاده کنید، این شرکت، بعد از بررسی چکاپ و وضعیت پزشکی شما، مشخص می‌کند می‌توانید تحت پوشش بیمه قرار بگیرید یا نه.

برای استفاده از بیمه تکمیلی sos به شکل انفرادی یا خانوادگی، لازم است ابتدا چکاپ کامل انجام شود. البته تنها چکاپی معتبر است که در آزمایشگاه شرکت sos انجام گیرد. اگر در نتیجه آزمایش، فرد مشکل یا بیماری داشته باشد، پوشش مربوط به آن بیماری از بیمه درمان او حذف می‌شود و می‌تواند بیمه درمان تکمیلی را بدون آن پوشش مشخص بخرد.