شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه اعلام شد

قائم مقام مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه توضیح داد.

به گزارش بیمه باران ؛ محمد حسن زدا، قائم مقام مدیرعامل تأمین اجتماعی با انتشار فیلمی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه را اعلام کرد :
مردان با سن ۶۰ سال و زنان با ۵۵ سال سن با ۱۰ روز حقوق در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند.

محمد حسن زدا نیز اعلام کرد که اگر سابقه مردان با سن ۶۰ سال و زنان با ۵۵ سال سن زیر ۱۰ سال است، می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی کمبود سابقه خود را خریداری کنند و با 10 روز حقوق بازنشسته شوند.

قائم مقام مدیرعامل تأمین اجتماعی مثالی را مطرح کرد و گفت به عنوان مثال اگر افراد متقاضی بازنشستگی دارای 7 سال سابقه بیمه باشند، می‌توانند با خریداری 3 سال باقی مانده خود با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.پرداخت مستمری به بیش از 5 میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خدمات این سازمان محسوب می‌شود.
لازم به توضیح است اشخاصی که 30 سال تمام کار کرده‌اند و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده‌اند، در صورتی که سن مردان به 50 سال و سن زنان به 45 سال تمام برسد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.