بیمه باران : حنان حاجی محمودی در همایش بیمه سلامت در استان گلستان اعلام کرد: براساس آمارها حدود 10% افراد در کل ایران تحت پوشش هیچ بیمه‌ ای نیستند و طبق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است این افراد را از طریق آزمون وسیع تحت پوشش بیمه قرار دهد.
وی گفت: این قانون از هفته بیمه سلامت در کشور اجرا می شود و افراد فاقد پوشش هر نوع بیمه ای، از خدمات این بیمه بهره مند خواهند شد.
حاجی محمودی افزود: افراد ظرف ۶ ماه فرصت دارند تا خوداظهاری کرده و بعد از این مدت بیمه شدن با دوره انتظار همراه خواهد بود.
وی بیان کرد: چهار طرح (طرح تبادل الکترونیک اسناد بستری، نسخه نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی و نظام ارجاع الکترونیک، توسط بیمه سلامت در کشور اجرا می شود که گلستان در اکثر آن ها پیشتاز بوده و در طرح نسخه الکترونیک جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.