به گزارش بیمه باران به نقل از ایرنا، محمد بایندریان افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در ایران از سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند که ماهانه به طور متوسط رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، دریافت کنندگان این مقرری افرادی هستند که مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین تابع قانون کار باشند به این معنا که این قانون بیکاری در ایران صرفا شامل کارگران مشمول قانون کار است که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار نیستند، مانند افراد مشمول در وزارت خانه ها و دستگاه های دیگر یا دارای موقعیت استخدامی خاص، همچنین افرادی که مشمول صندوق بازنشستگی دیگر هستند مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کشوری و غیره شامل نمی شوند.

بیمه بیکاری به حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه، تعلق می گیرد

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره میزان سابقه بیمه گر برای تعلق گرفتن بیمه بیکاری هم گفت: این افراد اگر بدون میل و اراده بیکار شوند و آماده کار باشند با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه مشمول بیمه بیکاری می شوند. این افراد باید در مهلت ۳۰ روزه ای که قانون مقرر کرده است از تاریخ بیکاری یا اخراج، به ادارات کار مراجعه کنند و با داشتن شرایط، می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

بایندریان تاکید کرد: در ادارات کار با توجه به این که فرد قراردادی یا کارگر رسمی باشد، روند کار متفاوت است. اگر کارگر قراردادی باشد، قرارداد کار و مستندات هویتی و شماره بیمه از فرد گرفته می شود و درخواست بیکاری او را ثبت می کنند. پس از بررسی اگر شرایط قانونی داشته باشد، به سازمان تامین اجتماعی معرفی می شود و سازمان هم با توجه به مدت سابقه پرداخت حق بیمه ای که فرد دارد یا وضعیت متاهل یا مجرد بودن او، طبق مقررات مدت مقرری را تعیین و به فرد ابلاغ می کند.

بیمه بیکاری برای مجردها حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلان یا مکفلان حداکثر ۵۰ ماه است

وی با اشاره به این که افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول حمایت در برابر بیکاری قرار دارند، یادآور شد: قانون بیمه بیکاری از سال ۱۳۶۶ به صورت آزمایشی به مدت سه سال اجرا شد و از سال ۱۳۶۹ به طور دائمی با اصلاحاتی در کانون آزمایشی به تصویب رسید و از آن سال به صورت دائمی در حال اجرا است.

بایندریان، درباره دوره استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری خاطرنشان کرد: این بستگی به مدت سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین متاهل یا مجرد بودن فرد دارد. یعنی در بند الف ماده ۷ مدت پرداخت بیمه بیکاری با توجه به میزان سابقه و وضعیت تاهل و تجرد پرداخت می شود که برای مجردها حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلان یا مکفلان حداکثر ۵۰ ماه است.

وی افزود: مبلغ مقرری بیمه بیکاری افراد مجرد ۵۵ درصد حقوق و دستمزد آنان در ٩٠ روز منتهی به بیکاری است و در ازای هر نفر تحت تکفل که می تواند همسر، فرزند، پدر یا مادر فرد باشد تا سقف ۴ نفر و به ازای هر نفر ١٠ درصد به مقرری دریافتی اضافه می شود. در هر صورت مقرری بیمه بیکاری کمتر از حداقل حقوق قانون کار نخواهد بود.

الزامی برای خانه نشینی بیمه گر برای دریافت بیمه بیکاری نیست

رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این گفت و گو خاطرنشان کرد: برای فردی که بیکاری او برقرار شده است، طبق ماده ۱۷ آیین نامه اجرای قانون بیکاری، سازمان تامین اجتماعی مجاز است که اشتغال این افراد را بررسی کند.

وی توضیح داد: چرا که منابع صندوق بیمه بیکاری از صندوق های عمومی است و قانون گذار هم برای صیانت از این منابع و این که به درستی اجرا و پرداخت شود به سازمان اجازه داده است که اشتغال افراد را بررسی کند. ضمن این که اداره کار هم این وظیفه را دارند و مسایلی هم مانند حضور و غیاب در وزارت کار صورت می گیرد.

بایندریان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مجاز است این بازرسی را انجام دهد اما این که بیمه شده را تکلیف کنیم که حتما خانه بنشیند یا هر روز به واحد اجرایی مراجعه کند یا کاری به او ارجاع دهند تا انجام دهد خلاف مقررات قانونی است و الزام به بیمه شده که حتما به مدت یک هفته در منزل باشد غیر قانونی است و مورد پذیرش سازمان نیست.

وی افزود: بنابراین اگر اقدامی از سوی واحد اجرایی صورت می گیرد این اقدام قانونی نیست و ما مواردی هم بوده و تذکر داده ایم. مواردی پیش آمده بود که از سازمان چندین بار مراجعه کرده اند به در منزل و کسی پاسخگو نبوده، در این مواقع بیمه بیکاری موقتا قطع می شود تا بیمه شده مراجعه کند و وضعیت اشتغال و عدم اشتغال او بررسی شود.